"Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud"

Jeg ønsker å motta Nei til Atomvåpens nyhetsbrev på epost

Krev at Norge støtter FNs atomvåpenforbud

Bli med å krev at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud.

Putins trusler om bruk av atomvåpen i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina viser tydelig hva atomvåpen egentlig er: et grusomt maktmiddel som truer alles trygghet og overlevelse. Situasjonen viser det akutte behovet for å stigmatisere og avskaffe atomvåpen.

Den kalde krigen er slutt, men det finnes fremdeles over 12 000 atomvåpen i verden.

1800 av disse står i høy beredskap, klare til å utskytes på minutters varsel. Ni atomvåpenstater truer global sikkerhet. Til enhver tid står det tusenvis av atomvåpen rettet mot hverandre i en usikker terrorbalanse. Et system av selvutslettelse som er så ustabilt at vi ved uhell eller feil informasjon kan snuble inn i en atomkrig.

FNs atomvåpenforbud

I 2017 ble et historisk forbud mot atomvåpen vedtatt av 122 land i FN. Atomvåpenforbudet er et verktøy for å presse atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning, styrker den folkerettslige normen mot atomvåpen, og er uttrykk for at et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med bruk av atomvåpen.

Den 22. januar 2021 trådte avtalen i kraft. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen. FNs atomvåpenforbud forbyr alle aktiviteter forbundet med atomvåpen - å utvikle, teste, produsere, overføre, oppbevare, lagre, bruke, å true med å bruke atomvåpen. Stater som slutter seg til avtalen har heller ikke lov til å tillate andre å stasjonere atomvåpen på deres territorium, eller å støtte, oppmuntre eller oppfordre andre stater til noen av de forbudte aktivitetene.

Norge har ikke signert forbudet

Norge har ikke signert forbudet og tilhører dermed et mindretall av verdens land som mener at å true med bruk av atomvåpen er en legitim forsvarsstrategi. Dette til tross for at 4 av 5 nordmenn ønsker at Norge skal slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen (I følge en undersøkelse utført av Respons Analyse for Norsk Folkehjelp i 2019).


Hva skjer med signaturen din?

Underskriftene vil bli overlevert en representant for norske myndigheter før det første statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Hver signatur bidrar til å legge press på norske myndigheter og sender et tydelig signal til våre folkevalgte om at Norge må ta avstand fra kjernefysisk avskrekking og bli med på den internasjonale dugnaden for å avskaffe atomvåpen ved å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.