Om oss

Nei til Atomvåpen er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon som i over 40 år har stått på i arbeidet for atomnedrustning og forbud mot atomvåpen.

Om oss

Hvem er Nei til Atomvåpen?

Nei til Atomvåpen er en landsomfattende og tverrpolitisk medlemsorganisasjon som arbeider for atomnedrustning og forbud mot atomvåpen. Organisasjonen er religiøst og partipolitisk uavhengig og samler alle som støtter organisasjonens formål.

Nei til Atomvåpen ble startet i 1979 som aksjonen "Nei til nye atomvåpen" - en protest mot USAs planer om å utplassere nye mellomdistanseraketter i Vest-Europa og Sovjetunionens utplassering av SS-20 raketter i Europa.

Nei til Atomvåpens overordnede formål:

 • Hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen
 • Forby og avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning
 • Avvikle atomkraftanlegg, hindre at nye atomkraftanlegg bygges og sikre trygg håndtering av atomavfall.

Organisasjonen består av:

 • Hovedstyret
 • Sekretariatet
 • Arbeidsutvalget, politisk utvalg, organisasjonsutvalget og atomkraftutvalget
 • Redaksjonen
 • Nei til Atomvåpens lokallag

Hva gjør Nei til Atomvåpen?

Nei til Atomvåpen arbeider med folkeopplysning gjennom aksjoner, kampanjer, mediearbeid, faglig arrangementer og påvirkning av myndighetene og den norske folkeopinion, ofte i samarbeid med andre organisasjoner.

Nei til Atomvåpen er partnerorganisasjon i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), en global koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. I Norge er vi over 50 norske partnerorganisasjoner. Nei til Atomvåpen sitter i styringsgruppen til ICAN Norge, den norske grenen av kampanjen, sammen med representanter fra Leger mot Atomvåpen, Fredsrådet og Solidaritetsungdommen.

Organisasjonen vår

Hovedstyret

Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ og velges av landsmøtet for 2 år av gangen. Det består av 9 medlemmer med 3 varamedlemmer.

Hovedstyrets medlemmer består av:

 • Anne Skranefjell (styreleder)
 • Lars Egeland (nestleder)
 • Sigrid Døving Bjerke (nestleder)
 • Alexander Harang (styremedlem)
 • Per Botolf Maurseth (styremedlem)
 • Sandra Åberg Kristiansen (styremedlem)
 • Bjørn Hilt (styremedlem)
 • Bitte Vatvedt (styremedlem)
 • Mette Klouman (styremedlem)
 • Brit Håland (varamedlem)
 • Alf Halvor Næsje (varamedlem)
 • Kinsi Ahmed (varamedlem)

Hovedkontoret

Nei til Atomvåpen har hovedkontor på Sentralen i Oslo med tre ansatte til daglig jobber med politisk påvirkning, folkeopplysning, medie og kommunikasjon, organisasjonsbygging, Nei til Atomvåpen-Magasinet og en rekke andre prosjekter.

Akari Izumi Kvamme
Akari Izumi Kvamme
Daglig leder
Nina Sofie Pedersen
Nina Sofie Pedersen
Rådgiver

Våre lokallag

Lokallagene danner grunnlaget for Nei til Atomvåpen virksomhet. Lokallagene velger selv hva slags aktiviteter de ønsker å gjøre.

Ønsker du å bli aktiv til Nei til Atomvåpen? Ta kontakt med et lokallag i ditt område!

Bor du et sted uten lokallag og har lyst til å bli aktiv? Send en e-post til sara@neitilatomvapen.org så får du hjelp til å starte et nytt lokallag! For å bli et offisielt lokallag i Nei til Atomvåpen må dere være minst tre medlemmer og avholde et årsmøte der et lokallagstyre velges.

Bergen Nei til Atomvåpen
Bergen Nei til Atomvåpen
Trond Wathne Tveiten
Bø Nei til Atomvåpen
Bø Nei til Atomvåpen
Sara Larsen
Grenland / Skien NTA
Grenland / Skien NTA
Kari Bolstad
Hamar / Stange Nei til Atomvåpen
Hamar / Stange Nei til Atomvåpen
Gunnar A. Steen
Oslo Nei til Atomvåpen
Oslo Nei til Atomvåpen
Andreas Alexander Fosby
Troms Nei til Atomvåpen
Troms Nei til Atomvåpen
Ole Andreas Myhrer Smith
Trondheim Nei til Atomvåpen
Trondheim Nei til Atomvåpen
Henriette L. Winnberg
Trondheim Studentlag
Trondheim Studentlag
Isak Jacobsen
Vestfold Nei til Atomvåpen
Vestfold Nei til Atomvåpen
Kjellmar Emhjellen
Ås Nei til Atomvåpen
Ås Nei til Atomvåpen
Anja Moulton
Stavanger/Bryne Nei til Atomvåpen
Stavanger/Bryne Nei til Atomvåpen
Tore Nærland
Romerike Nei til Atomvåpen
Romerike Nei til Atomvåpen
Anne Sofie Johnsrud
Tønsberg Nei til Atomvåpen
Tønsberg Nei til Atomvåpen
Nikolai Øien-Sramek
Bærum Nei til Atomvåpen
Bærum Nei til Atomvåpen
Nils Ole Hagen
Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo