Nei til atomvåpen | Om oss

Støtt arbeidet vårt for en verden fri for atomvåpen

Risikoen for bruk av atomvåpen øker. Kampen mot atomvåpen er viktigere enn noensinne.

Støtt arbeidet vårt for en verden fri for atomvåpen

Hvem er Nei til Atomvåpen?

Gjennom folkeopplysning og politisk påvirkning arbeider Nei til Atomvåpen for atomnedrustning og total avskaffelse av atomvåpen.

Nei til Atomvåpens overordnede formål:

 • Hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen
 • Forby og avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning
 • Avvikle atomkraftanlegg, hindre at nye atomkraftanlegg bygges og sikre trygg håndtering av atomavfall.


Våre politiske hovedsaker i 2021-2022 er:

- Norge må støtte FNs atomvåpenforbud

- Avspenning for å unngå atomkrig

NORGE MÅ STØTTE ATOMVÅPENFORBUDET

Økt fare for bruk av atomvåpen og manglende vilje til nedrustning blant atomvåpenstatene førte til at 122 stater vedtok et forbud mot atomvåpen i FN i 2017. 22. januar i 2021 trådte forbudet i kraft som internasjonal folkerett.

Det er en enorm seier for det globale nedrustningsarbeidet. Men den norske regjeringen støtter ikke atomvåpenforbudet. Ved å stå utenfor sender Norge et signal om at vi ikke er villige til å ta de grepene som trengs for å nå målet om en verden fri for atomvåpen. En slik passiv holdning fra Norge skjermer atomvåpenstatene for press om nedrustning.

AVSPENNING FOR Å UNNGÅ ATOMKRIG

Faren for bruk av atomvåpen øker, også i Norges nærområder. Stormaktsrivaliseringen mellom verdens to største atomvåpenstater, USA og Russland, tilspisser seg. Amerikanske bombefly på Ørland, allierte atomubåter i norske havner og stadig tettere forsvarssamarbeid bidrar til økt spenning, som kan få katastrofale konsekvenser for norsk sikkerhet.

Regjeringens ensidige avskrekkingspolitikk overfor Russland ikke er i takt med den norske befolkningen. I tillegg ønsker fire av fem nordmenn at Norge skal slutte seg til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Nei til Atomvåpen forventer en åpen demokratisk debatt som respekterer folkeflertallet i så avgjørende spørsmål for Norges sikkerhet.

Organisasjonen

Nei til Atomvåpen består av Hovedstyret, sekretariatet, utvalg og tolv lokallag rundt omkring i Norge.

Hovedstyret

 • Anne Skranefjell (styreleder)
 • Lars Egeland (nestleder)
 • Sigrid Døving Bjerke (nestleder)
 • Alexander Harang (styremedlem)
 • Per Botolf Maurseth (styremedlem)
 • Sandra Åberg Kristiansen (styremedlem)
 • Bjørn Hilt (styremedlem)
 • Bitte Vatvedt (styremedlem)
 • Mette Klouman (styremedlem)
 • Brit Håland (varamedlem)
 • Alf Halvor Næsje (varamedlem)
 • Kinsi Ahmed (varamedlem)

Nei til Atomvåpen er en del av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen

Nei til Atomvåpen er partnerorganisasjon i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), en global koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. I Norge er vi over 50 norske partnerorganisasjoner. Nei til Atomvåpen sitter i styringsgruppen til ICAN Norge, den norske grenen av kampanjen, sammen med representanter fra Leger mot Atomvåpen, Fredsrådet og Solidaritetsungdommen.

Sekretariatet
Akari Izumi Kvamme
Akari Izumi Kvamme
Daglig leder
Nina Sofie Pedersen
Nina Sofie Pedersen
Rådgiver

Våre lokallag

Lokallagene danner grunnlaget for Nei til Atomvåpen virksomhet. Lokallagene velger selv hva slags aktiviteter de ønsker å gjøre.

Ønsker du å bli aktiv til Nei til Atomvåpen? Ta kontakt med et lokallag i ditt område!

Bor du et sted uten lokallag og har lyst til å bli aktiv? Send en e-post til sara@neitilatomvapen.org så får du hjelp til å starte et nytt lokallag! For å bli et offisielt lokallag i Nei til Atomvåpen må dere være minst tre medlemmer og avholde et årsmøte der et lokallagstyre velges.

Bergen Nei til Atomvåpen
Bergen Nei til Atomvåpen
Trond Wathne Tveiten
Bø Nei til Atomvåpen
Bø Nei til Atomvåpen
Sara Larsen
Grenland / Skien NTA
Grenland / Skien NTA
Kari Bolstad
Hamar / Stange Nei til Atomvåpen
Hamar / Stange Nei til Atomvåpen
Gunnar A. Steen
Oslo Nei til Atomvåpen
Oslo Nei til Atomvåpen
Andreas Alexander Fosby
Troms Nei til Atomvåpen
Troms Nei til Atomvåpen
Ole Andreas Myhrer Smith
Trondheim Nei til Atomvåpen
Trondheim Nei til Atomvåpen
Henriette L. Winnberg
Trondheim Studentlag
Trondheim Studentlag
Isak Jacobsen
Vestfold Nei til Atomvåpen
Vestfold Nei til Atomvåpen
Kjellmar Emhjellen
Ås Nei til Atomvåpen
Ås Nei til Atomvåpen
Anja Moulton
Stavanger/Bryne Nei til Atomvåpen
Stavanger/Bryne Nei til Atomvåpen
Tore Nærland
Romerike Nei til Atomvåpen
Romerike Nei til Atomvåpen
Anne Sofie Johnsrud
Tønsberg Nei til Atomvåpen
Tønsberg Nei til Atomvåpen
Nikolai Øien-Sramek
Bærum Nei til Atomvåpen
Bærum Nei til Atomvåpen
Nils Ole Hagen
Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo