KOMMUNEAPPELLEN

Hva er ICANs kommuneappel

ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot atomvåpen!

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

 

Hvorfor skal kommuner signere?

Lokale myndigheter har et ansvar for å markere motstand mot sikkerhetspolitikk som baserer seg på masseødeleggelsesvåpen. ICAN Cities Appeal gir norske byer en mulighet til å øke presset på regjeringen til å signere atomvåpenforbudet som ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i 2017.

Fire gode grunner til å signere ICANs Cities Appeal:

  1. Byer er et hovedmål for bruk at atomvåpen
  2. Kommunen kan spille en positiv rolle i riktig retning, mot atomvåpen
  3. Kommunen står på riktig side av historien
  4. Regjeringen har sagt at de vil være en pådriver mot atomvåpen. Da er det ikke drastisk at Norske kommuner gjør det samme

Forslag til tekst

«Min by (navn på by eller kommune) er dypt bekymret for den alvorlige trusselen atomvåpen utgjør overfor byer og land i hele verden.

Vi i ( by/kommune) mener at vi har rett til å leve i en verden uten atomtrussel. Enhver bruk av atomvåpen, enten med hensikt eller ved uhell, vil være katastrofalt, ufattelig og vedvarende ødeleggende for mennesker og miljø.

Derfor ønsker vi varmt velkommen tilslutning til FNs Atomvåpenforbudstraktat, og oppfordrer Stortinget å gjøre det samme.»

 

 

Dette er bare et forslag. Formuler dere akkurat som dere vil bare dere vedtar støt- te til FNs Atomvåpenforbudstraktat.

 

Hvordan skal kommuner signere?

Vil du at din kommune skal vedta støtte til FNs atomvåpenforbud? Finn noen som mener det samme (meld dere inn i Nei til Atomvåpen om dere ikke allerede er medlemmer)

  1. La et forslag til tekst. Se forslag under
  2. Ta kontakt med noen politikere dere tror vil støtte forslaget.
  3. Gi dem tekstforslag og jobb videre med dem om de vil.
  4. Vis dere i lokalsamfunnet – stå på stand – skriv leserinnlegg
  5. Inviter dere inn til lokalradio og andre steder som kan bidra til å påvirke.
  6. Vær aktive rundt den tiden forslaget skal opp i kommunestyret.

NB! Meld fra til oss når kommunen din har fattet vedtak.

Lykke til i kampen mot atomvåpen!

https://neitilatomvapen.org/wp-content/uploads/2019/10/cities_appeal-900x900.png

Tilsluttede kommuner

Arendal
Aurskog-Høland
Bamble
Bergen
Bodø
Hammerfest
Horten
Karlsøy
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Levanger
Mo i Rana
Nesodden
Oslo
Sunndal
Tromsø
Trondheim
Ålesund

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.