Nei til atomvåpen | Bli med i kampen mot atomvåpen
Bli med i kampen mot atomvåpen!

Bli med i kampen mot atomvåpen!

Gjennom folkeopplysning og politisk påvirkning arbeider Nei til Atomvåpen for atomnedrustning, lavspenning og total avskaffelse av atomvåpen.

Hva gjør Nei til Atomvåpen?

Våre politiske hovedsaker i 2021 og 2022 er:

- Å få den norske regjeringen til å støtte FNs atomvåpenforbud
- Avspenning for å unngå atomkrig


Jo flere medlemmer vi er desto større politisk tyngde og gjennomslag har vi. Som medlem mottar du Nei til Atomvåpen-Magasinet i posten to ganger i året og digitalt nyhetsbrev aktuelle atomnyheter.

Bli med i kampen mot atomvåpen du også!

Les mer om våre politiske hovedsaker:

NORGE MÅ STØTTE ATOMVÅPENFORBUDET

Økt fare for bruk av atomvåpen og manglende vilje til nedrustning blant atomvåpenstatene førte til at 122 stater vedtok et forbud mot atomvåpen i FN i 2017. 22. januar i 2021 trådte forbudet i kraft som internasjonal folkerett.

Det er en enorm seier for det globale nedrustningsarbeidet. Men den norske regjeringen støtter ikke atomvåpenforbudet. Ved å stå utenfor sender Norge et signal om at vi ikke er villige til å ta de grepene som trengs for å nå målet om en verden fri for atomvåpen. En slik passiv holdning fra Norge skjermer atomvåpenstatene for press om nedrustning.

AVSPENNING FOR Å UNNGÅ ATOMKRIG

Faren for bruk av atomvåpen øker, også i Norges nærområder. Stormaktsrivaliseringen mellom verdens to største atomvåpenstater, USA og Russland, tilspisser seg. Amerikanske bombefly på Ørland, allierte atomubåter i norske havner og stadig tettere forsvarssamarbeid bidrar til økt spenning, som kan få katastrofale konsekvenser for norsk sikkerhet.

Regjeringens ensidige avskrekkingspolitikk overfor Russland ikke er i takt med den norske befolkningen. I tillegg ønsker fire av fem nordmenn at Norge skal slutte seg til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Nei til Atomvåpen forventer en åpen demokratisk debatt som respekterer folkeflertallet i så avgjørende spørsmål for Norges sikkerhet.

Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo