https://neitilatomvapen.org/wp-content/uploads/2020/08/KREV-AT-NORGE-STØTTER-FNS-FORBUD-MOT-ATOMVÅPEN-1200x450.png

78 prosent av den norske befolkningen mener Norge bør undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Det viser en ny spørreundersøkelse som Respons Analyse har gjennomført for Norsk Folkehjelp.

Norske byer og kommuner har vist ved å slutte seg til den globale appellen – ICAN Cities Appeal – for å støtte FNs atomvåpenforbud, at befolkningen i Norge er for signering av forbudet. Nå kan også du signere oppropet vårt for å vise at Norges regjering må støtte FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.

Etter regjeringens utredning som en del av statsbudsjettet høsten 2018, leverte utenriks- og forsvarskomiteen den 13. februar innstilling på at de ikke vil ha norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Den 5. mars vedtok også Stortinget at Norge ikke signerer atomvåpenforbudet.

Av stortingspartiene stemte SV, SP, Rødt og MDG for signering av forbudet. Men regjeringspartiene Frp, H, V og KrF fikk følge av Ap, og flertallet gikk dermed mot at Norge skal tilslutte seg forbudet.

Ved å underskrive dette oppropet viser du støtte til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.