Nei til atomvåpen | landsmøte2022
Nei til Atomvåpen har valgt nytt hovedstyre, ny leder og vedtatt viktige uttalelser!

Nei til Atomvåpen har valgt nytt hovedstyre, ny leder og vedtatt viktige uttalelser!

Med krigen i Ukraina og den økte atomtrusselen som bakteppe, samlet i underkant av femti deltakere seg til Nei til Atomvåpens landsmøte lørdag 26. mars. De siste ukene har vist oss at arbeidet for kjernefysisk nedrustning og avspenning er viktigere enn på lenge.

Robert Mood var tydelig i sin innledning til landsmøtet: Den økte trusselen fra atomvåpen gjør at folkelige krav om nedrustning og kampen mot atomvåpen er enda viktigere.

I den kommende landsmøteperioden vil Nei til Atomvåpen bygge en sterkere organisasjon og et stort folkelig engasjementet mot atomvåpen, for nedrustning og avspenning.


Nei til Atomvåpen vil arbeide for å forhindre bruk av atomvåpen, skape politisk gjennomslag til støtte for FNs atomvåpenforbud og lavspenningstiltak i nordområdene, spre kunnskap og engasjement rundt atomvåpen, og løfte frem atomvåpens konsekvenser for mennesker, miljø og klima, og atomkraft og atomavfall i den norske befolkningen, mobilisere en folkebevegelse i Norge og bygge en større og sterkere organisasjon.

Landsmøtet vedtok tre uttalelser:

  • Nei til Atomvåpen fordømmer Russlands uberettigede og ulovlige invasjon av Ukraina og Russlands trussel om bruk av atomvåpen. Les hele uttalelsen her.
  • Nei til Atomvåpen krever stans i opprustningen. Den kjernefysiske rustningsspiralen mellom Russland, Kina og USA viser at verden står overfor et nytt våpenkappløp drevet av gjensidig mistillit. Les hele uttalelsen her.

  • Baseavtalen med USA undergraver norsk atomvåpenpolitikk. Les hele uttalelsen her.


Lars Egeland ble valgt til ny styreleder og vil stå i spissen for et nytt hovedstyre med bred erfaring og kompetanse fra arbeid med fred- og nedrustning.

Det nye styret består av Jan Olav Andersen, Abby Brobakken, Alexander Harang (gjenvalgt), Magnus Sveen Hidle, Ingrid Joys, Mette Klouman (gjenvalgt), Per Botolf Maurseth (gjenvalgt), Milly Meyer og varamedlemmer Christian Holmboe Ruge, Bjørn Hilt og Kinsi Ahmed.

Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo