Nuclear Weapons: Consequences on human rights and the environment in the age of the anthropocene

239 Views

  • Start : 2020/03/14 12:00
  • End : 2020/03/14 14:00

Velkommen til åpent møte på Litteraturhuset lørdag 14.mars kl 12-14


For 75 år siden endret atombomben vår virkelighet. For første gang i menneskets historie var vi stand til å utrydde oss selv. I årtiene som fulgte har atomvåpen endret vårt syn på miljøet, naturen og planeten. 

Norges Fredslag, Greenpeace, Nei til Atomvåpen og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) inviterer til foredrag og samtale om atomvåpen og dets konsekvenser for miljø og menneskerettigheter i den antropocene tidsalder. 

Startskuddet for den antropocene epoken er ofte datert til 1950, da testing av atomvåpen spredde radioaktive elementer over hele jorda. Atomvåpenstatene har utført over 2000 prøvesprengninger med store konsekvenser for mennesker og miljø. Prøvesprengningene har sluttet, men risikoen for bruk av atomvåpen øker. En enorm risiko for total ødeleggelse og umiddelbart brudd med en fundamental menneskerett: retten til liv.

Den anthropocene tidsalder kjennetegnes ved at menneskets innflytelse på jordens tilstand og fremtidige utvikling har blitt så gjennomgripende at mennesket fremstår som en geofysisk kraft på linje med naturlige fenomener. Den antropocene epoke kunne destabilisere og undergrave befolkningens ressursgrunnlag og levevilkår i en grad som kan bety global masseutryddelse av arter. 

  • Hva er antropocenen og hvilken rolle har atomvåpen spilt i den antropocene tidsalder?
  • I hvor stor grad har mennesker og miljø blitt påvirket av prøvesprengninger av atomvåpen? 
  • Hvordan oppnår vi sikkerhet for menneske og kloden vår så lenge atomvåpen eksisterer?
  • Hva slags påvirkning har prøvesprengningene på mennesket og naturen rundt?
  • Hvem er ansvarlig og hvilke konsekvenser har det for menneskers rettigheter?

Tid: Lørdag 14.mars kl 12-14

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergeland

Arrangementet vil foregå på engelsk, er gratis og åpent for alle.

Meld gjerne din interesse på Facebook

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.