Årsmøte i Trondheim Nei til atomvåpen

294 Views

 • Start : 2020/03/11 18:00
 • End : 2020/03/11 21:00

Velkommen til årsmøte i Trondheim Nei til atomvåpen onsdag 11. mars 2020 kl 18.00.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Velkommen, kultur.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder, sekretær(er) og 2 personer til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Plan for arbeidet framover i Trondheim Nei til atomvåpen.
 7. Uttalelser:
 8. Forslag fra styret.
 9. Innkommne forslag fra medlemmene.
 10. Valg av styre- og varamedlemmer, kasserer, revisor og valgkomite.
 11. Avslutning.

Forslag til årsmøtet sendes styret i Trondheim Nei til atomvåpen v/ leder Hagbart Vebostad, Olav Magnussons veg 1, 7046 Trondheim eller e-post: hvebo@online.no innen 3. mars 2020.

Velkommen til årsmøtet.

Trondheim 19. februar 2020.

For styret i Trondheim Nei til atomvåpen


Adresse: Kultursenteret ISAK, Prinsens gt. 44, 7011 Trondheim

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.