Sakspapirer Landsmøte 2020

Til orientering:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Det skal følge opp landsmøtets vedtak og styre organisasjonens løpende virksomhet. Hovedstyret møtes en gang i måneden, hvor møtene blir referert.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Landsmøtet

Landsmøtet er organisasjonens høyest organ og avholdes hvert annet år. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for inneværende og foregående år har stemmerett på landsmøtet.

Handlingsprogram

Ved hvert landsmøte vedtas handlingsprogrammet for forestående periode. Dette programmet tilrettelegger hva organisasjonen vår jobber med, det være politisk og organisatorisk. Dokumentet fungerer som program for ansatte og tillitsvalgte.

Vedtekter

Vedtektene våre er våre lover og regler som bestemmer hvordan organisasjonen våres er bygget opp. Her bestemmes også hvilken myndighet ulike organer i organisasjonen vår har, f.eks. Sentralstyret, lokallagene og landsmøtet.


Andre dokumenter

Verveskjema for nye medlemmer

Vi trenger flere medlemmer i Nei til atomvåpen. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke antall medlemmer i Nei til atomvåpen. Her finner du et oversiktsskjema for verving av nye medlemmer.

Utlånsbibliotek

Organisasjonen eier en del bøker og publikasjoner som vi har samlet opp i løpet av årene. Hvis det er av interesse er det mulig å låne disse bøkene. Ta kontakt med Styreleder Anne for mulig utlån. Trykk på knappen for oversikt over bøker vi har til utlån.

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.