Nei til atomvåpen | Budsjettkommentar

Solberg-regjeringen fortsetter å nedprioritere nedrustning - Arbeiderpartiet og Senterpartiet må ta grep


12. oktober la den den avtroppende regjeringen frem statsbudsjettet for 2022. Igjen er det tydelig at det arbeidet for nedrustning og mot atomvåpen nedprioriteres. Nå må den nye regjeringen snu denne utviklingen og støtte sivilsamfunnets viktige arbeid mot atomvåpen.

Nedrustning nevnes så vidt i budsjettet og det fokuseres på verifikasjon og i mindre grad ikke-spredning. Dette holder ikke i en tid der det internasjonale avtaleverket for nedrustning forvitrer og atomvåpenstatene ruster opp og moderniserer sine arsenaler.


Nå må den nye regjeringen prioritere kjernefysisk nedrustning og ta tilbake lederrollen i nedrustningsarbeidet ved å gjenreise det humanitære initiativet på atomvåpen og støtte forskning og sivilt samfunnsengasjement mot atomvåpen.

Den forrige rødgrønne regjeringen prioriterte nedrutsningsarbeidet høyt og var sentrale i å starte Det humanitære initiativet, som ledet fram til FNs atomvåpenforbud, og slik styrket den folkerettslige normen mot atomvåpen.


Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør i den kommende perioden signere FNs atomvåpenforbud og sette inn tiltak for å redusere spenning og risiko for bruk av atomvåpen i Norges nærområder. Etter åtte år med en regjering som har fokusert på avskrekking i stedet for avspenning og nedrustning er dette på høy tid.

Foto: Peter Mydske, Stortinget

Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo