LOKALLAG

Nei til Atomvåpen består av seks lokallag. Vi har lokallag i Bergen, Grenland, Hamar/Stange, Larvik, Oslo, og Trondheim.

  • Lokallagene danner grunnlaget for NTAs virksomhet. Lokallagene velger selv arbeidsmåter ut fra NTAs formål og arbeidsplaner.
  • Lokallagene ledes av et styre valgt på årsmøtet. Lokallagets årsmøte vedtar selv egne vedtekter og budsjetter.
  • Et lokallag må avholde årsmøte og ha et styre bestående av minst tre personer for å godkjennes som lag.

DANNE NYTT LOKALLAG?

Har du lyst til å bli NTA-aktivist sammen ned noen? Lag et eget lag der du bor, i din by eller bygd. All innsats teller i kampen mot atomvåpen, litt eller mye. Stå på stand en gang i mellom, arrangere et åpent møte. Det er dere som finner ut hva som passer best der dere bor. Gjør det enkelt; aktivisme, ikke byråkrati!

Men litt orden og byråkrati må det være. Dere bør være tre eller (mange mange) flere. Vi kan komme å hjelpe dere å dra i gang. Ta kontakt med daglig leder: post@neitilatomvapen.org.

Akari vet om det er flere NTA-medlemmer der du bor. Dere blir ikke et Nei til Atomvåpen lag uten Akari. Nei til Atomvåpen trenger DIN innsats for å vinne denne sværekampen mot atomvåpen. Den viktigste kampen i vår tid!

http://neitilatomvapen.org/wp-content/uploads/2019/09/nyttkart-963x951.png

Kontaktinformasjon lokallag

Hagbart

Trondheim

Tore

Larvik

Gunnar

Hamar/Stange

Kari

Grenland

Sara

Bergen

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.