LOKALLAG

Nei til Atomvåpen består av seks lokallag. Vi har lokallag i Bergen, Grenland, Hamar/Stange, Larvik, Oslo, og Trondheim.

  • Lokallagene danner grunnlaget for NTAs virksomhet. Lokallagene velger selv arbeidsmåter ut fra NTAs formål og arbeidsplaner.
  • Lokallagene ledes av et styre valgt på årsmøtet. Lokallagets årsmøte vedtar selv egne vedtekter og budsjetter.
  • Et lokallag må avholde årsmøte og ha et styre bestående av minst tre personer for å godkjennes som lag.

http://www.handmadeinhell.com/nta/wp-content/uploads/2019/02/kart-5-500x400.png

Kontaktinformasjon lokallag

Hagbart

Trondheim

Tore

Larvik

Gunnar

Hamar/Stange

Kari

Grenland

Sara

Bergen

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.

Nyhetsbrev

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676