KOMMUNEAPPELLEN

Hva er ICAN Cities Appeal?

ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.

ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot atomvåpen!

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor den globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

 

Hvorfor bør kommuner signere?

ICAN Cities Appeal gir norske byer en mulighet til å øke presset på regjeringen til å signere atomvåpenforbudet.

Fire gode grunner til å signere ICANs Cities Appeal:

  1. Byer er et hovedmål for bruk at atomvåpen.
  2. Kommunen kan spille en positiv rolle i riktig retning, mot atomvåpen.
  3. Kommunen står på riktig side av historien.
  4. Regjeringen har sagt at de vil være en pådriver mot atomvåpen. Da er det ikke drastisk at norske kommuner gjør det samme.

Forslag til tekst

Byen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.

 

 

Vil du at din kommune skal støtte FNs atomvåpenforbud?

  1. Ta kontakt med politikere dere tror vil støtte forslaget.
  2. Gi dem tekstforslaget og informasjon om ICAN Cities Appeal.
  3. Løft saken i lokalsamfunnet, stå på stand eller skriv leserinnlegg.
  4. Inviter dere inn til lokalradio og andre steder som kan bidra til å påvirke.
  5. Vær aktiv rundt den tiden forslaget skal opp i kommunestyret.

NB! Meld fra til oss når kommunen din har fattet vedtak.

Lykke til i kampen mot atomvåpen!

http://neitilatomvapen.org/wp-content/uploads/2019/10/cities_appeal-900x900.png

Disse kommunene er med

Arendal
Aurskog-Høland
Bamble
Bergen
Bodø
Drammen
Hammerfest
Horten
Karlsøy
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Levanger
Lillehammer
Lillestrøm
Malvik
Mo i Rana
Nesodden
Oslo
Sunndal
Tolga
Tromsø
Trondheim
Vega
Voss
Ålesund
Ås

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.