Hovedstyret

Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Det skal følge opp landsmøtets vedtak og styre organisasjonens løpende virksomhet. 

Hovedstyrets velges av landsmøtet for 2 år av gangen. Det består av 9 medlemmer med 3 varamedlemmer. Varamedlemmene har alltid møte. Og talerett – og stemmerett når de møter for et fast styremedlem.

Leder for organisasjonen er Anne Skranefjell.
Nestledere for organisasjonen er Lars Egeland og Sigrid Z. Heiberg. Resten av sentralstyret består av følgende medlemmer: Bjørn Hilt, Ingeborg Moa, Tor Berger Jørgensen, Mats Monsen, Per Botolf Maurseth og Stine Marie Vørner. I tillegg er det to varamedlemmer i styret: Bitte Vadtvedt og Brit Håland.

Ansatte

Fungerende daglig leder er Akari Izumi Kvamme.

http://www.handmadeinhell.com/nta/wp-content/uploads/2018/12/nettsidelogo-1-600x400.png

Kontaktinformasjon

Anne

Styreleder

Akari

Daglig leder

Ingeborg

Styremedlem

Tor

Styremedlem

Mats

Styremedlem

Per Botolf

Styremedlem

Brit

Varamedlem

Bitte

Varamedlem

Bjørn

Styremedlem

Stine

Styremedlem

Sigrid

Nestleder

Lars

Nestleder

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.