Tidligere: Åpent møte: Atomvåpen på norsk jord – er vi beredt?

110 Views

Place: Kongens gate, Sør-Trøndelag, Norge, 7011, Litteraturhuset i Trondheim

  • Start : 2018/11/08 19:00
  • End : 2018/11/08 21:00

For ett år siden ble Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) belønnet med Nobels Fredspris for sitt arbeid. Dette var en historisk anerkjennelse for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen.

Regjeringen la nylig frem sin utredning om atomvåpenforbudet der de mener at norsk tilslutning til forbudet vil være i strid med våre NATO-forpliktelser og svekke norsk forsvarsevne og sikkerhet. Mens en nylig lansert rapport fra Folkerettsinstituttet slår fast at det ikke finnes noe juridiske hindre, og at vårt NATO-medlemskap er forenlig med norsk tilslutning til atomvåpenforbudet.

Det som derimot har uteblitt fra diskusjonen er hva et potensielt atomvåpenangrep i Norge vil innebære. Statens Strålevern, i forbindelse med sin oppdaterte trusselvurdering for Kriseutvalget for atomberedskap, sier at bruk av atomvåpen på norsk jord ikke er et utenkelig scenario. Etter den kalde krigen har ikke bruk av atomvåpen i Norge blitt vektlagt i norsk atomberedskapsplanlegging. Sannsynligheten vurderes fortsatt som lav, men trusselbildet har likevel endret seg de siste årene med blant andre USA og Russland som moderniserer sine atomvåpen og ruster opp.

Hvilke konsekvenser ville noe slikt få for folk og natur? Har vi tilstrekkelig beredskap? Er det i det hele tatt mulig å være godt nok forberedt? Om ikke – hvordan kan vi jobbe for å forhindre at bruk av atomvåpen på norsk jord vil finne sted? Kan og bør Norge støtte det internasjonale forbudet mot atomvåpen? Hva er den mest hensiktsmessige måten å gå fram for å få atommaktene til å ruste ned?

Norges Fredsråd og Nei til Atomvåpen inviterer til åpent møte på Litteraturhuset i Trondheim.

Mer informasjon kommer.

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.

Nyhetsbrev

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676