FAKTA OM NEI TIL ATOMVÅPEN

Nei til atomvåpen (NTA) er en landsomfattende norsk organisasjon som arbeider for full atomvåpen-nedrustning og forbud mot atomvåpen. NTA går også mot atomkraft. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. NTA tar initiativ overfor den norske befolkningen, politikere, humanitære organisasjoner, fagforeninger og andre organisasjoner.

Det er nå 40 år siden NTA så dagens lys, ennå ikke som noen fast organisasjon, men som aksjonen: "Nei til nye atomvåpen". Denne aksjonen hadde et kortsiktig og veldefinert mål: å få Norge til å gå imot et forslag om bygging av nye atomraketter som skulle behandles på NATOs rådsmøte i Brüssel den 12. desember 1979.

Men den 12. desember ble en skuffelsens dag da NATO uten protest fra Norge eller noe annet medlemsland vedtok bygging av nye mellomdistanse-raketter klare til utplassering i Europa innen utgangen av 1983. Etter dette var det mange som mente at slaget var tapt. Likevel var initiativtakerne til aksjonen Nei til nye atomvåpen innstilt på å fortsette motstanden mot atomopprustningen, og nå på et mer langsiktig og permanent grunnlag. Dette ble starten på en organisasjon som fremdeles jobber mot å forby atomvåpen.

http://www.handmadeinhell.com/nta/wp-content/uploads/2018/12/nettsidelogo-1-600x400.png

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål. 

HISTORIE

Matematiker Erik Alfsen med lang historie i Nei til Atomvåpen og den norske fredsbevegelsen skrev ved NTAs 30 års jubileum i 2009 en tekst om Norsk atomvåpenhistorie. Den kan du lese her:

30 år med Nei til Atomvåpen

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.