NEI TIL ATOMVÅPEN

Nei til Atomvåpen er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for atomnedrustning og forbud mot atomvåpen. Nei til Atomvåpens overordnede formål er å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen; å avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning; og å avvikle atomkraftanlegg og hindre utbygging av nye anlegg. Organisasjonen består av et hovedstyre, et sekretariat, ti lokallag og fire utvalg.

Nei til Atomvåpen jobber med folkeopplysning og politisk påvirkning for at Norge skal være en tydelig pådriver for atomnedrustning og fred. Nei til Atomvåpen ønsker å bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig debatt rundt atomvåpenspørsmålet og være en synlig og aktiv pådriver for at Norge tilslutter seg FN-traktaten for avskaffelse av atomvåpen og bidrar til å opprettholde og styrke andre kontroll- og nedrustningsavtaler.

Nei til Atomvåpen ble startet i 1979 som aksjonen "Nei til nye atomvåpen" - en protest mot USAs planer om å utplassere nye mellomdistanseraketter i Vest-Europa og Sovjetunionens utplassering av SS-20 raketter i Europa.

http://www.handmadeinhell.com/nta/wp-content/uploads/2018/12/nettsidelogo-1-600x400.png

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål. 

HISTORIE

Matematiker Erik Alfsen med lang historie i Nei til Atomvåpen og den norske fredsbevegelsen skrev ved NTAs 30 års jubileum i 2009 en tekst om Norsk atomvåpenhistorie. Den kan du lese her:

30 år med Nei til Atomvåpen

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.