Atomvåpenforbudet er her!

113 Views

24. oktober ratifiserte Honduras FNs atomvåpenforbud. Nå har 50 stater ratifisert forbudet og om 90 dager trer avtalen i kraft. 

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt av 122 stater 7. juli 2017. For at avtalen skulle tre i kraft, måtte 50 stater ratifisere forbudet. Det skjedde 24. oktober 2020. 22. januar 2020, 90 dager etter at den femtiende staten ratifiserte FNs atomvåpenforbud, trer avtalen i kraft.

Dette er en stor seier for alle som arbeider for en verden fri for atomvåpen. Forbudet skaper en ny og sterkere folkerettslig norm mot verdens verste masseødeleggelsesvåpnene.

Stadig flere stater har tatt inn over seg hvilke menneskelige og miljømessige følger bruk av atomvåpen vil ha og jobber for å bli kvitt verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

Atomvåpenforbudet gir disse statene et verktøy til å legge press på atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning og total avskaffelse av atomvåpen.

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.