PERSONVERNSERKLÆRING NEI TIL ATOMVÅPEN

22 Views

Denne personvernerklæringen gjør rede for Nei til Atomvåpens håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere og andre vi jobber med og for. 

Sist oppdatert: 24.04.2020

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Nei til Atomvåpen ved styreleder Anne Skranefjell. 

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til:

Adresse: Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo

E-post: post@neitilatomvapen.org 

Telefon: 97751803

Organisasjonsnummer: 971527676

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og Nei til Atomvåpens arbeid.

Ved å melde deg inn samtykker du til at Nei til Atomvåpen lagrer personopplysningene om deg. Du blir medlem av Nei til Atomvåpen og i et lokal- og fylkeslag, knyttet til ditt bosted.

Som medlem mottar du magasinet vårt to ganger i året, mulighet til å motta nyhetsbrev på e-post og periodevis informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Nei til Atomvåpen lokalt og sentralt. Du vil også motta årsmøteinnkalling til lokal- og/eller fylkeslag. Innkallinger sendes på e-post, med unntak av medlemmer uten e-postadresse som vil motta dette i posten. 

Det er mulig å reservere seg mot å motta henvendelser via e-post, brev og/eller telefon. 

Kontingentkrav for medlemskap sendes én gang i året, med etterfølgende betalingspåminnelser dersom kontingenten ikke blir betalt. Kontingentkrav sendes på e-post eller brev med mindre medlemmet har opprettet AvtaleGiro og/eller eFaktura. Betalingspåminnelse kan skje over e-post og telefon dersom kontingenten ikke blir betalt, uavhengig av reservasjoner.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Da vil dine personopplysninger bli slettet umiddelbart. 

Tillitsvalgte

Nei til Atomvåpen lagrer verv du har hatt i Nei til Atomvåpen for historiske formål. Vi lagrer ditt navn, ditt verv, og når du innehadde dette vervet.

Givere

Fra våre faste givere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av giveravtale med deg. For de som ønsker skattefradrag for sine gaver samler vi også inn personnummer, som kun benyttes til å rapportere til skattemyndighetene. 

Ved å bli fast giver samtykker du til at Nei til Atomvåpen lagrer personopplysninger om deg.

Som fast giver mottar du magasinet vårt  to ganger i året, samt en invitasjon til å melde deg som abonnent av Nei til Atomvåpens nyhetsbrev på e-post. Som fast giver vil du periodevis motta informasjon per brev og e-post om aktiviteter og arbeid fra Nei til Atomvåpen  sentralt.

Det er mulig å reservere seg mot å motta magasinet, e-post, SMS og henvendelser via brev og/eller telefon.

Du kan når som helst avslutte ditt giverforhold. Da vil dine personopplysninger bli slettet umiddelbart.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)

I utgangspunktet behandler ikke Nei til Atomvåpen personopplysninger som er listet som særlige kategorier av personopplysninger hos Datatilsynet.

Ved påmelding til arrangementer kan Nei til Atomvåpen  innhente samtykke til at deltakere oppgir helseopplysninger, som for eksempel allergier. Disse opplysningene blir ikke brukt til annet enn å administrere arrangementet.

Fødselsnummer/personnummer

Nei til Atomvåpen lagrer personnummer kun for innrapportering til skattemyndighetene for eventuelle gavebeløp du har gitt. Personnummer oppbevares i 3 år etter siste gave med mindre du ber om at personnummer skal slettes.

Rettigheter og klageadgang

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

Vi anser informasjonen på Nei til Atomvåpens nettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Nei til Atomvåpen fraskriver seg derfor ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

På Nei til Atomvåpens nettsider finnes det lenker til nettsider som er utarbeidet eller publisert av tredjeparter. Vi påtar oss ikke noe ansvar for materialet som ligger utenfor våre nettsider og fraskriver oss ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse tredjepartssidene.

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.