Åpent brev til støtte for FN-traktaten som forbyr atomvåpen

132 Views

«Ved å påberope oss beskyttelse med atomvåpen fremmer vi en farlig og feilaktig tro på at atomvåpen skaper økt sikkerhet. Istedenfor å legge til rette for at det skal kunne gjøres fremskritt mot en verden fri for atomvåpen, gjør vi det vanskeligere. Vi forlenger den faren som atomvåpen utgjør fordi vi er redde for reaksjonene til allierte land som holder fast ved disse masseødeleggelsesvåpnene.»

Det skrev seks tidligere norske forsvars- og utenriksministre sammen med 50 andre internasjonale ledere i et opprop til støtte for FNs atomvåpenforbud tidligere denne uka.

«Vi mener tiden er inne for å tenke nytt, fordi dagens situasjon er uholdbar. Vi må innse at dersom vi ikke tar tydelig standpunkt mot at atomvåpen skal besittes og potensielt brukes på våre vegne, vil nye og destabiliserende atomvåpen produseres og utstasjoneres i vårt navn», skriver de tidligere norske ministerne i en kronikk samme dag. 

Det bør være en vekker for den norske regjeringen at så mange ledere med lang internasjonal erfaring, inkludert to tidligere Nato-Generalsekretærer, sier at tilslutning til FN-forbudet ikke er et hinder for Nato-medlemskap. Vi har mye større handlingsrom i Nato enn vi benytter i dag. «Men vi vil være juridisk forpliktet til ikke under noen omstendigheter å bistå eller oppfordre våre allierte til å bruke, true med å bruke eller besitte atomvåpen», påpeker de. 

I Norge, der et 8 av 10 nordmenn ønsker tilslutning til FN-forbudet, bør dette være et lite kontroversielt tiltak. Det gjenstår bare 5 ratifikasjoner før FNs atomvåpenforbud trer i kraft. Det vil skje i løpet av kort tid. 

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.