Pressemelding: Iran-konflikten krever en mer selvstendig norsk utenrikspolitikk

407 Views

Det er all grunn til å tro at hverken USA eller Iran ønsker krig. Likevel fortsetter de å være i tottene på hverandre. Det er oppskriften på hvordan svært mange kriger har startet» sier Nei til Atomvåpens nestleder Lars Egeland. Han påpeker at en krig i dette området kan føre til at atomvåpen tas i bruk av vår allierte USA. Nei til Atomvåpen etterlyser en mer selvstendig norsk utenrikspolitikk der Norge ikke kan være en servil alliert av USA. Første skritt er å tilslutte seg det internasjonale atomvåpenforbudet.

Atomopprustningen i Asia øker. Ifølge en artikkel av NUPI-forsker Henrik Stålhane Hiim, nylig publisert i Nei til Atomvåpen Magasinet, er Asia per i dag den regionen i verden med størst fare for at atomvåpen blir brukt nå. Iran har vært under press av sanksjoner i flere tiår, og har vært villig til å strekke seg langt i bytte for oppheving av sanksjoner. Iranavtalen synger på sitt siste vers og situasjonen som har utviklet seg den siste tiden i Hormuzstredet er svært alvorlig. Faren for at Iran vil utvikle atomvåpen øker betydelig og det er ingen tjent på.

Nå har USA bedt Norge om å bidra i en allianse for å beskytte skip i Hormuzstredet. Folkerettslig har Norge rett til å beskytte egne skip. Men et norsk bidrag betyr at vi stiller oss på amerikanernes side, de som nettopp har skapt konflikten ved å si opp atomavtalen og innføre strengere sanksjoner. Utenriksminister Ine Marie Eriksen og statsminister Erna Solberg har tidligere vært helt klare i sin støtte til Iran og atomavtalen. Denne politikken må de fortsette, Norge må ikke bidra til en politikk som kan eskalere konflikten omkring Hormuzstredet.

“Det finnes ingen lettvint løsning på konflikten mellom USA og Iran, men noen tiltak er åpenbare” sier Lars Egeland. – “Vi må ikke bidra til ytterligere eskalering av konflikten. Vi bør ikke ta USAs side, samtidig som vi bør være klare på at Iran heller ikke kan stoppe internasjonal skipstrafikk i stredet. Vi bør samarbeide med EU som fastholder at Irans brudd på atomavtalen ikke gjør at avtalen er død. EU prøver med begrensede midler, å opprettholde de vestlige forpliktelsene overfor Iran. Samtidig må Norge ta en mer selvstendig internasjonal rolle. Norge har ingen atomvåpen, men av hensyn først og fremst til vår store allierte USA, har regjeringa stilt seg utenfor det internasjonale atomvåpenforbudet. Selv om et slikt forbud ikke vil løse konflikten mellom USA og Iran, viser konflikten behovet for en sterkere folkerett og en kriminalisering av atomvåpen og av trusselen om å bruke slike våpen.”

Ved henvendelse, kontakt: Lars Egeland (tlf: 901 94 838) nestleder
Sigrid Heiberg (tlf: 482 59 418) nestleder

Kontakt

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

97751803

Post@neitilatomvapen.org

Org. nr: 971527676

Nyhetsbrev

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene: å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen, å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning, å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges.